www.pansportmedical.ro - PanSport Medical - Medicina Sportiva
EFSMA european federation of sports medicine associations
www.medicinasportiva.ro
Newsletter Medicina Sportiva

Societatea Romana de Medicina SportivaHome       • Contact       • Manifestări interne       • Revista      • Manifestări externe      • Informatii utile     • Sport
 Subiect pe Forum: Intreaba / Comenteaza  / Raspunde
Alte subiecte - Pagina de start
 
Supunem atentiei membrilor S.Ro.M.S. Initiativa Legislativa:
promovata de Prof.Univ.Dr. Dan Sabau, Senator PNL, Presedintele Comisiei pentru Sanatate Publica din Senatul Romaniei.
  Asteptam sugestii pentru imbunatatirea continutului documentelor in perioada 15 iulie - 15 august 2006
Dr Maria Mirela Vasilescu, vicepresedinte al S.Ro.M.S
Sugestiile si opiniile Dvs. sunt publicate in continuare:
Pagina 1Pagina 2 Pagina 3

Dr. Gabriel Panait

medic primar medicina sportiva Bucuresti

Comentarii cu privire la proiectul legislativ initiat in Senatul Romaniei

Lege privind organizarea si functionarea cabinetelor (serviciilor) de medicina sportiva

(Nota: Legea nu se poate referi numai la cabinete deoarece asistenta medicala a sportivilor se poate realiza prin diverse structuri organizatorice) in opinia mea corect:  Lege privind organizarea si functionarea serviciilor de medicina sportiva

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. Prevederile prezentei legi se aplica activitatilor de medic specialist de medicina sportiva exercitata in Romania in regim salarial si/sau independent.

Art.1 - Activitatea medicului este deja reglementata - A SE VEDEA PACHETUL DE REFORMA - capitolul XII Exercitarea profesiei de medic - medicul de medicina sportiva nu face exceptie de la aceasta - deci Art.1 ar trebui reformulat:”Art. 1. Prevederile prezentei legi se aplica serviciilorde medicina sportiva exercitata in Romania in regim public sau privat.”

Art. 2. Profesia de medic specialist de medicina sportiva se exercita pe teritoriul Romaniei in conditiile prezentei legi de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in specialitatea de medicina sportive, dupa cum urmeaza:

1.cetateni ai statului roman;
2.cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Ecomomic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
3.beneficiaii statutului de rezident pe termen lung acordat Uniunii Europene de catre unul din statele prevazute la lit.b).
(Art. 2 este inutil - PROFESIA DE MEDIC ESTE  LEGIFERATA - A SE VEDEA PACHETUL DE REFORMA - capitolul XII Exercitarea profesiei de medic)

Art. 3. Activitatea de medicina sportiva, parte integranta a asistentei medicale, consta in efectuarea selectiei, orientarii si reorientarii la efort fizic, efectuarea examinarilor medicale la inceperea activitatii sportive periodic si la incetarea activitatii din diverse cauze, eliberarea de avize practicantilor de forme de sport,stabilind calificativul apt/inapt, in conditiile unei examinari interdisciplinare complexe, elaborarea programelor de educatie in domeniul sanatatii sportive, precum si asigurarea managementului de medicina sportiva.

(... CALIFICATIVUL ...apt-inapt - a se vedea motivatia de la sfarsit nota.2.)

Art. 4. Cabinetele de medicina sportiva contribuie la realizarea cercetarii stiintifice in domeniul medicinei sportive si la imbunatatirea asistentei medicale, prin elaborarea de opinii stiintifice in domeniu.

Art. 5. (1) Orice ingerinta in activitatea de medicina sportive este interzisa.

                  (2) Incalcarea prevederilor alin. (1) atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz.
(notiunea de „ingerinta” poate creea ambiguitati)

Art. 6. Activitatile de medicina sportiva se realizeaza in cabinetele de medicina sportiva din sectorul public si/sau privat, in policlinici si spitale si in cadrul structurilor sportive prevazute la art. 21 alin. (1) din Legea Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea dispozitiilor legale privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.

(Structurile sportive sunt legiferate intr-adevar de Legea Sportului - dar aceasta poate suferi modificari ulterioare - care nu influenteaza activitatea serviciilor de medicina sportiva; deci paragraful poate fi scos) In plus se revine la Art.8 cu aceleasi precizari!

Art. 7. (1) Ministerul Sanatatii, asigura controlul si evaluarea activitatii de medicina sportiva.

(2) Colegiul Medicior din Romania si Societatea Romana de Medicina Sportiva , asigura protectia membrilor sai.
(Aceasta precizare nu stiu daca se regaseste in  STATUTUL SOCIETATII ROMANE DE MEDICINA SPORTIVA, DAR IN MOD CERT NU SE REGASESTE IN Atribuţiile Colegiului Medicilor din România - Secţiunea 2 - Art.37 PACHETUL DE REFORMA)

CAPITOLUL II

Organizarea cabinetelor de medicina sportiva

Art. 8. Serviciile de medicina sportiva pot fi organizate si pot furniza servicii de specialitate in una dintre urmatoarele forme:


a) sectii si compartimente de medicina sportiva in orasele de resedinta de judet aflate in subordinea spitalelor publice sau private la propunerea Directiilor de Sanatate Publica Judetene sau a municipiului Bucuresti si/sau a Directiilor Judetene si a municipiului Bucuresti pentru Sport;
b) cabinete medicale de medicina sportiva infiintate si organizate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si infiintarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform cu Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificarile ulterioare;
( A SE VEDEA nota.1.)
c) cabinete de medicina sportiva infiintate in cadrul structurilor sportive sau care sa deserveasca structurile sportive stabilite la art. 21 alin. (1) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare: asociatii sportive, cluburi sportive, inclusiv cele organizate ca societati comerciale, unitatile de invatamant cu program sau profil sportiv, palatele si cluburile copiilor si elevilor, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste, federatiile sportive nationale, Automobil Club Roman, pentru activitatea de automobilism sportiv si karting sportiv, alte organizatii sportive nationale, cu respectarea dispozitiilor legale privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale; ( A SE VEDEA nota.1.)
d) unitate medicala mobila destinata controlului medical periodic si definita ca fiind un centru de examinare screening, dotat cu aparatura autorizata de Ministerul Sanatatii, care se deplaseaza la sediul structurilor sportive pe care le deserveste, si care apartine de un serviciu de medicina sportiva.
UNITATEA MEDICALA MOBILA - ESTE OBLIGATORIU SA APARTINA DE UN SERVICIU (O STRUCTURA) DE MEDICINA SPORTIVA ...

Art. 9. (1) Pentru furnizarea serviciilor de specialitate, cabinetul de medicina sportiva incheie contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pentru pachetul de servicii medicale de baza din cadrul asigurarilor de sanatate si/sau pentru asigurari voluntare suplimentare de sanatate, potrivit legii.
PREVEDEREA ESTE BUNA DAR IN CONTRADICTIE CU NOUL PACHET DE REFORMA SANITARA...TITLUL VIII - Asigurările sociale de sănătate - Secţiunea 7 - Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate - aRT.30 - literele: a, b, g, j, m, n.

(2) Pentru aducere la indeplinire a obligatiilor ce ii revin pentru asigurarea protectiei cetateanului care practica orice efort fizic organizat, angajatorul poate opta pentru una dintre urmatoarele forme de asigurare a serviciilor de medicina sportiva, dupa cum urmeaza:

a) organizarea unui cabinet de medicina sportiva in cadrul structurii sportive organizate ca serviciu autonom, situatie in care medicul specialist de medicina sportiva are calitatea de salariat, iar raporturile de munca se stabilesc in baza contractului individual de munca;
b) contractarea si furnizarea acestor servicii medicale cu un cabinet medical de medicina sportiva sau cu un spital care are organizat un astfel de serviciu, situatie in care medicul specialist de medicina sportiva nu mai este salariat al angajatorului,ci un furnizor de servicii medicale de medicina sportiva, iar raporturile dintre acesta si angajator sunt reglementate printr-un contract privind furnizarea acestor servicii.

(3) Structurile sportive cu finantare de la bugetul statului isi vor putea asigura serviciile de medicina sportiva prin formele prevazute la alin. (2), iar plata acestora se va realiza in limita bugetului alocat.

Art. 10. (1) Cabinetul de medicina sportiva poate deservi in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit art. 8 din Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 153/2003, cu modificarile ulterioare, mai multe structuri sportive de comun acord cu partile implicate, prin contract, in limitele legii si fara sa afecteze activitatea specifica pentru care a fost infiintat. Pentru orice prejudiciere a partilor, cabinetul de medicina sportiva va raspunde in fata autoritatilor abilitate sa controleze activitatea acestuia. Aceasta ultima prevedere este inutila - responsabilitatea actului medical este deja reglementata.

(2) Cabinetele de medicina sportiva, pentru a putea furniza serviciile medicale, trebuie sa indeplineasca conditiile de acreditare si de dotare stabilite conform cu Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit Ordinului Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 153/2003 , cu modificarile ulterioare. ...conform cu normele in vigoare. NU TREBUIE MENTIONAT CARE SUNT ACESTE NORME - PENTRU CA SE POT SCHIMBA! A SE VEDEA nota.1. de la final...

Art. 11. Dotarea cabinetului medical de medicina sportiva este conform cu baremul stabilit de Ordinul Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 153/2003, cu modificarile ulterioare si a Baremului privind dotarea cabinetului medico-sportiv din baze cluburi sau asociatii sportive prevazut in Anexa nr.3 la Normele tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice si asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor aprobate prin Ordinul Ministrului Tineretului si Sportului si al Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 1.058/404 din 2003. .....conform cu normele in vigoare.

SIMILAR CA LA ARTICOLUL PRECEDENT. DIN LEGE TREBUIE SCOS Ordinul Ministrului Tineretului si Sportului si al Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 1.058/404 din 2003- DEOARECE NU MAI CORESPUNDE FIIND DEPASIT. 

Art. 12. Cabinetul medical de medicina sportiva, indiferent de forma de organizare, va sigura urmatoarele:

(1) Servicii medicale specifice prevazute in curricula de pregatire in rezidentiat:

 • Consultatie initiala (anamneza generala, anamneza medico-sportiva, examenu clinic al dezvoltarii fizice in vederea selectiei sportive)
 • Consultatie de control
 • Somatometrie (examenul paraclinic al dezvoltarii fizice)
 • Dinamometrie (determinarea fortei musculare)
 • Miotonometrie (masurarea tonusului muscular)
 • Compozitie corporala (metoda celor 5 plici de tesut adipos)
 • Proba Ruffier
 • EKG de repaus si efort la sportivi
 • Electromiografie-EMG
 • Spirometrie
 • Evaluarea capacitatii aerobe de efort (spiroergometrie, Testul Astrand)
 • Evaluarea capacitatii anaerobe (cicloergometru, testul Wingate, Testul Sargent, testul Bosco)
 • Investigatie in efort specific
 • Fisa de nutritie si calcularea ratiei alimentare in functie de sportul practicat
 • Medicatia efortului sportiv (medicatie de urgenta, de sustinere si de refacere)
ESTE SUFICIENT ...curricula de pregatire in rezidentiat SI CU PREGATIREA IN DOMENIUL MEDICAL AL FURNIZORULUI (pentru ca fiecare medic poate obtine specializari, supraspecializari si competente...) Enumerarea ( inutila)  limiteaza nepermis practica medicala - deoarece in prezent este permis a efectua orice procedura sau manevra medicala indiferent de specialitate, cu conditia sa o stii si sa raspunzi pentru ce faci!

(2) Elibereaza avizul medical - apt/inapt de efort fizic- (nota.2.) in urma examinarilor clinice si paraclinice specifice si in urma colaborarii cu alte specialitati medicale in functie de particularitatile cazului;

(3) Monitorizeaza starea de sanatate a celor ce efectueaza o forma de efort fizic organizat prin examene medicale de selectie, examen medical in procesul de antrenament, examen medical la reluarea activitatii sportive, controlul medical periodic;

(4) Cu acordul sportivului / reprezentantului acestuia Comunica rezultatele examinarii medicale catre toti factorii implicati in procesul sportiv (antrenori, sportivi, federatii, conducerea cluburilor, scolilor sportive,etc); (altfel se incalca confidentialitatea!)

(5) Indruma activitatile de refacere si recuperare medicala, reorientare sportiva;

(6) Consiliaza echipa de tehnicieni privind adaptarea la efortul fizic si caracteristicile psihologice ale sportivilor;

(7) Consiliaza tehnicienii in privinta planului de antrenament si de mentinere a sanatatii sportivilor.

(8) Transmite la Directia de Sanatate Publica datele privind accidentele in teren si bolile specifice sportului practicat.

CAPITOLUL III

Controlul profesional al activitatii cabinetului medical de medicina sportiva

(titlul trebuie reconsiderat - controlul profesional al activitatii medicale este deja legiferat)

Art. 13. (1) Directia de Sanatate Publica pe raza careia functioneaza cabinetul medical de medicina sportiva si Colegiul Medicilor din Romania au autorizatia controlului profesional in conformitate cu legile in vigoare.ESTE DEJA LEGIFERAT!

(2) Controlul profesional prevăzut la alin.(1) poate fi exercitat şi de către Comisia Naţională de Soluţionare a Cazurilor Deosebite şi a litigiilor profesionale în medicina sportivă. IN OPINIA MEA ACEASTA COMISIE ESTE INUTILA - EXISTA STRUCTURA IN CADRUL COLEGIULUI MEDICILOR - Nu este nici o necesitate privind existenta acestei Comisii.

Art. 14. Medicul de medicina sportiva, fie ca este salariat al angajatorului care organizeaza un astfel de serviciu in cadrul structurii sportive autorizate, sau care presteaza serviciile medicale pe baza unui contract privind furnizarea serviciilor de medicina sportiva, are urmatoarele atributii generale si specifice:

(I). Atributii generale:


a) prevenirea accidentelor in cursul practicarii efortului fizic; posibil de reformulat:a) consiliere in vederea prevenirii accidentelor in cursul efortului fizic;
b) supravegherea conditiilor de igiena si sanatate;
c) asigurarea controlului medical al celor implicati in procesul efortului fizic din momentul inceperii acestui proces si pe toata durata executarii contractului individual sportiv sau nesportiv pentru recuperare şi refacere;
d) propunerea(reformulat: recomanda...)
stafului tehnic respectiv antrenor şi angajator, schimbarea, modificarea tipului de antrenament , de recuperare, de refacere determinata de starea de sanatate a sportivului;
e) imbunatatirea periodică cu staful tehnic, a tipul de activitate fizica in functie de starea de sanatate si de parametrii biologici ai medicinei sportive;

II. Atributii specifice:


a) recomanda investigatiile necesare pentru a stabili diagnosticul medico-sportiv:

- diagnosticul starii de sanatate;
- diagnosticul starii de dezvoltare fizica si nutritie;
- diagnosticul functional si al capacitatii de efort.
b) stabileste diagnosticul bolilor intercurente si al celor legate de activitatea sportiva;
c) apeleaza la membrii unei echipe interdisciplinare formata din medic specialist de medicina interna, medic specialist de pediatrie, medic specialist de ortopedie traumatologie, medic specialist de neurologie psihiatrie, medic specialist de laborator clinic, medic specialist de cardiologie, medic specialist de imagistica medicala, sistematizand si concluzionand rezultatele in avizul medico-sportiv Apt/Inapt. - enumerarea specialitatilor mi se pare inutila... poate este necesar si alt specialist...

d) efectueaza examinari medicale la inceputul activitatii , in timpul antrenamentelor, periodic, la reluarea activitatii efortului organizat si la incetarea acestui tip de activitate;
e) asigura controlul medical al sportivilor si al celor care practica o forma de efort fizic in cadru organizat , asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, in cantonamentele loturilor nationale si olimpice, ale cluburilor sportive si asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor si la locurile amenajate in alte locatii decat cele descrise mai sus;
f) coordoneaza monitorizarea biologica a pacientilor si a efectelor biologice consecutive efortului fizic dupa o prealabila selectie a celor mai adecvate teste;
g) tine evidenta si supravegheaza bolile legate de activitatea fizica si supravegheaza bolile cronice la pacientii care fac efort fizic organizat;
h) inregistreaza si declara bolile conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii;
i) stabileste aptitudinea de efort fizic,cu ocazia oricarei examinari medicale;
j) viziteaza locurile unde se practica efort fizic si pe care le are in supraveghere; - prevedere discutabila - ar trebui un REGISTRU DE VIZITA?

k) organizeaza primul ajutor si tratamentul de urgenta si instruieste angajatii cu privire la metodele minime accesibile de prim ajutor;
l) recomanda tipul de efort care este util in functie de capacitatea de efort si aptitudine celor ce doresc sa practice efort fizic;
m) consiliaza asupra programelor de sanatate,dieta,medicatie de sustinere a efortului si refacere, metodele de refacere eficiente;
n) evalueaza aptitudinea pentru efort in relatie cu starea de sanatate si promoveaza adaptarea antrenamentului la posibilitatea pacientului;
o) promoveaza capacitatea de efort, a sanatatii, indemanarii si antrenamentului; de reformulat
p) consiliaza cu privire la mentinerea capacitatii de efort a pacientilor varstnici si a celor cu dezabilitati;
q) consiliaza in problemele de recuperare si refacere a celor ce practica efort fizic organizat;
r) ia masuri adecvate conform legilor in vigoare in cazurile de dopaj;
s) evalueaza permanent capacitatea de efort.

Art. 15. Indiferent care sunt raporturile dintre medic si angajatorul caruia ii furnizeaza serviciile medicale, medicul de medicina sportiva este total independent din punct de vedere profesional şi are drept exclusiv de decizie cu privire la aspectele medicale si profesionale.Este singurul raspunzator de deciziile luate in sensul ca in nici o imprejurare nu se poate apara invocand ordine sau dispozitii de la angajator sau de la persoane ierarhic superioare. Responsabilitatea ACTULUI MEDICAL este LEGIFERATA!

CAPITOLUL IV

Secretul profesional

Art. 16 . Rezultatele examinarilor medicale efectuate se comunica angajatorilor prin avizul medical in termenii „apt sau inapt de efort fizic. AVIZUL DE TIP APT-INAPT TREBUIE SA RAMANA IN ISTORIE - A SE VEDEA MOTIVATIA DE LA SFARSITUL TEXTULUI nota.2

Art. 17. Se declara accidentele, bolile infectioase si parazitare cu risc de transmitere in colectivitate.

Art. 18. Orice document in care sunt cuprinse date clinice, rezultate ale unor investigatii si /sau concluzii diagnostice se vor inmana numai pacientului in cauza.

Art. 19. Fisierul medical va fi inaccesibil altor persoane cu exceptia celor ce reprezinta corpul medical.

Art. 20. Medicul de familie primeste date considerate ca fiind necesare in domeniul ingrijirilor primare de sanatate si cu privire la medicatia interzisa de legile internationale antidoping.

Art. 21. Medicul de medicina sportiva este obligat sa pastreze informatiile confidentiale privind activitatea angajatorului.de scos / de reformulat: sa presupunem un antrenor de la Clubul ... - ISI DOPEAZA SPORTIVII - conform acestei legi MEDICUL ESTE OBLIGAT SA PASTREZE CONFDENTIALITATEA - dar astfel incalca prevederile ANTIDOPING...deci ORICE FACE INCALCA LEGEA!

CAPITOLUL V

Relatiile medicului specialist de medicina sportiva


Art. 22. (1) Specialitatea de medicina sportiva este cuprinsa in Nomenclatorul de Specialitati in grupa Specialitati de Medicina Interna.
(2) Medicul specialist de medicina sportiva are relatii / ATRIBUTII? asemanatoare cu cele pe care le au medicii specialisti de medicina interna, cu medicul de familie si cu spitalele, conform legislatiei in vigoare.

Art. 23 (1) Sportivul aflat la locul sau de resedinta, care practica efort fizic intr-un cadru organizat, se afla in evidenta unui medic de familie si beneficiaza de asistenta medicala prin pachetul de servicii de baza (ESTE DEJA LEGIFERAT) si in evidenta unui medic specialist de medicina sportiva care ii supravegeaza activitatea sportiva si la care este asigurat prin pachetul de asigurari de sanatate specifice.(IN CONTRADICTIE CU NOUL PACHET DE REFORMA SANITARA...TITLUL VIII - Asigurările sociale de sănătate - Secţiunea 7 - Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate - aRT.30 - literele: a, b, g, j, m, n. IAR ASIGURARI SPECIFICE INCA NU EXISTA!) Medicul de familie si medicul specialist de medicina sportiva stabilesc relatia de colaborare prin incheierea unui contract. (Prevederea este buna, dar este IMPOSIBIL de pus in practica - inseamna ca un medic sportiv trebuie sa semneze cateva sute - mii de contracte!)

(2) Medicul de familie este selectat de directiile judetene pentru sport si de Directia pentru Sport a municipiului Bucuresti, la recomandarea directiilor de sanatate publica, pe baza criteriilor stabilite de comun acord. PACIENTUL ARE DREPTUL LEGAL DE A-SI ALEGE MEDICUL DE FAMILIE!!!

(3) Relatia de colaboare dintre medicul de familie si medicul specialist de medicina sportiva presupune:

a) evidenta sportivului pe lista medicului de familie si inscrierea datelor personale in carnetul de sanatate;
b) transmiterea de catre medicul de familie a datelor sportivului cabinetului de medicina sportiva care supravegheaza activitatea sportivului si care, la randul lui, completeaza carnetul de sanatate cu datele pe care le detine;
c) informarea medicului de familie de catre medicul specialist de medicina sportiva in legatura cu medicatia de sustinere a efortului fizic, de refacere fizica, precum si medicatia acceptata si interzisa de forurile internationale sportive;
d) orice tratament administrat sportivului de către medicul de familie şi/sau de către alţi medici specialişti, va fi comunicat de către sportiv medicului de medicină sportivă pentru avizare.Aceasta comunicare presupune prezentarea documentelor medicale pe care sportivul le detine : retete, scrisori medicale, bilete de externare.
(Aceasta Lege - a asistentei medico-sportive NU poate creea obligatii suplimentare pentru medicul de familie sau pentru alti specialisti)

(4) Cabinetul medicului specialist de medicina sportiva si cabinetul medicului de familie se obliga sa comunice permanent atat prin intermediul carnetului de sanatate, cat si prin alte mijloace, cum ar fi inscrisuri, recomandari si altele asemenea, in vederea obtinerii de informatii complete si corecte asupra starii de sanatate a sportivului.  ...se obliga...

Art. 24. (1) Sportivul trebuie sa detina asupra sa, un carnet de sanatate care cuprinde urmatoarele date:

a) antecedentele heredo-colaterale;
b) antecedentele fiziologice si patologice personale;
c) diagnosticul starii de sanatate;
d) avizul epidemiologic;
e) avizul medico-sportiv care contine diagnosticul starii de dezvoltare si nutritie si diagnosticul capacitatii de efort fizic.

(2) In cazul in care sportivul este oprit de la efort fizic se vor inscrie in carnetul de sanatate perioada de restrictionare si indicatiile medico-sportive si va fi indrumat spre medicul de familie in a carui evidenta se afla.

(3) Modelul carnetului de sanatate va fi elaborat de Ministerul Sanatatii in colaborare cu Institutul National de Medicina Sportiva din Bucuresti, ca for metodologic, si va cuprinde elemente de protectie impotriva eventualelor tentative de falsificare.

(4) Medicii sunt raspunzatori de exactitatea datelor inscrise in carnetul de sanatate.- EXISTA PREVEDERE IN CODUL DEONTOLOGIC CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE DE COMPLEZENTA - iar falsul si uzul de fals este deja legiferat!


 Art. 25. (1) In cazul deplasarilor de la locul de resedinta, sportivul va fi luat in evidenta de medicul de medicina sportiva din teritoriu, pe baza datelor inscrise in carnetul de sanatate si va fi afiliat medicului de familie cu care colaboreaza medicul de medicina sportiva pe plan local.
 (2) Prevederile art. 23 alin. (3) se aplica si in cazul relatiei de colaborare dintre medici prevazuti la alin. (1).

Art 26. In cadrul Institutul National de Medicina Sportiva din Bucuresti se va crea o baza de date cu toate informatiile medicale ale sportivilor legitimati, baza care poate fi accesata de toti medicii acreditati de aceasta institutie.


Art 27. (1) Toate cazurile care depasesc posibilitatile de diagnostic si tratament ale medicului specialist de medicina sportiva,
cum ar fi urgente medico-chirurgicale, boli infecto-contagioase, afectiuni degenerative, cazuri care necesita investigatii laborioase si de stricta specialitate si altele asemenea
...este evident..., vor fi indrumate spre spitalul si ambulatoriile de specialitate la care cabinetul medicului specialist de medicina sportiva este arondat direct sau prin medicul de familie in functie de caz.
      (2) La externare din spital sportivul este obligat sa se prezinte la medicul specialist de medicina sportiva care va lua decizii cu privire la procesul de recuperare si de reluare a efortului sportiv. Aceste date se vor inscrie in carnetul de sanatate al sportivului.

 
CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art.28. Medicul specialist de medicina sportiva trebuie sa detina o asigurare de raspundere civila in caz de malpraxis.
ASIGURAREA ESTE O PROBLEMA PERSONALA SI/SAU ESTE LEGIFERATA LA NIVEL GLOBAL PENTRU CORPUL MEDICAL - prevederea poate ramane


Art. 29. (1) Se constituie Comisia Nationala de Solutionare a Cazurilor Deosebite si a Litigiilor Profesionale in Medicina Sportiva, formata, dupa caz, din urmatorii medici :

a) seful catedrei de medicina sportiva de la Institutul National de Medicina Sportiva din Bucuresti;
b) 2 medici specialisti de medicina sportivă, in functie de profilul cazului, selectati dintre medicii din Institutul National de Medicina Sportiva din Bucuresti;
c) 1 medic pediatru, in cazul in care cazul se refera la un sportiv minor;
d) o personalitate medicala din alta specialitate impusa de cazul in speta, cum ar fi: ortoped, cardiolog, neurolog, internist, psihiatru, radiolog sau medic de laborator.
(2) In vederea bunei organizari, seful catedrei de medicina sportiva va stabili colaborari prealabile cu sefii diverselor catedre si va titulariza medicii de medicina sportiva care vor face parte permanent din comisie.
(3) Organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Solutionare a Cazurilor Deosebite si a Litigiilor Profesionale in Medicina Sportiva se stabilesc prin regulamentul propriu.

COMISIA NATIONALA - NU ESTE NATIONALA! PENTRU CA TOTI MEDICII SUNT DIN INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA SPORTIVA! NU EXISTA NICI UN MOTIV DE A EXISTA O ASTFEL DE COMISIE - exista comisie in CMR - care este suficienta!


Art.30. Statutul profesional specific al medicului de medicina sportiva este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta lege. ESTE NECESAR UN STATUT AL MEDICULUI DE MEDICINA SPORTIVA? EXISTA STATUTE SI PENTRU MEDICII DIN ALTE SPECIALITATI? In functie de raspunsul la aceasta intrebare - numele anexei trebuie reformulat!

Art. 31. Prezenta lege intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României.

Anexa


Statutul profesional specific al medicului de medicina sportiva
ESTE NECESAR UN STATUT AL MEDICULUI DE MEDICINA SPORTIVA? EXISTA STATUTE SI PENTRU MEDICII DIN ALTE SPECIALITATI?


CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art.1. Functia de medic specialist de medicina sportiva poate fi detinuta de un medic specialist sau primar de medicina sportiva, cu drept de libera practica si inscris in Colegiul Medicilor din Romania si Societatea Romana de Medicina Sportiva.

Art.2. Medicul specialist de medicina sportiva este format prin parcurgerea unui curriculum complet in specialitate, aprobat de Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Colegiul Medicilor din Romania prin rezidentiat si confirmat prin promovarea examenului de specialitate.

Art.3. Medicii de alte specialitati cu atributii in managementul sportiv isi exercita activitatile in subordinea medicului specialist de medicina sportiva, acesta din urma fiind cel care ia deciziile finale privind actul medical si care se face raspunzator de corectitudinea lui.

Art.4. Medicii de alte specialitati care colaboreaza cu medicul specialist de medicina sportiva in elaborarea avizelor medico-sportive au drept decizional si de parafa strict in domeniul specialitatii lor, decizia finala asupra actului medical in ceea ce priveste eliberarea avizului medico-sportiv unui practicant de forme de sport apartinand numai si numai medicului specialist de medicina sportiva.


CAPITOLUL II

Ocuparea postului si angajarea medicului specialist de medicina sportiva

Art.5. Medicul specialist de medicina sportiva poate ocupa un post adecvat conform pregatirii sale, in conditiile prevazute la art. 2, in cabinete de medicina sportiva din sectorul public si /sau privat, din policlinici si spitale si din cadrul structurilor sportive organizate prevazute la art. 21 alin. (1)din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare cu respectarea dispozitiilor legale privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.- legal este deja precizat;

Art.6. Ocuparea posturilor prevazute la art.5 se face prin concurs, la care pot participa numai medici specialisti de medicina sportiva.

Art.7. Angajarea medicului specialist de medicina sportiva se face pe baza unui contract individual incheiat intre medic si angajator, in care se vor prevedea si conditiile rezilierii acestuia. Angajatorul participa la incheierea contractului cu scopul asigurarii prevederilor acestuia si asigurarii conditiilor practicarii medicinei sportive in concordanta cu legislatia Romaniei. - CUM SE INCHEIE UN CONTRACT ESTE DEJA LEGIFERAT SI DEPINDE DE PARTILE IMPLICATE!

Art.8. Medicul specialist de medicina sportiva isi desfasoara activitatea in cabinete de profil si este principalul consilier al managerului si al reprezentantilor recunoscuti ai angajatorilor in probleme de promovare si mentinere a sanatatii in relatiile cu practicarea efortului fizic.

CAPITOLUL III

Atributiile specifice medicului specialist de medicina sportiva

Art.9. Medicul specialist de medicina sportiva indeplineste, indiferent de unitatea sanitara in care isi desfasoara activitatea, urmatoarele atributii principale:


a) elibereaza avizul de participare la competitii si antrenamente,stabilind calificativul apt/inapt, in conditiile unei examinari interdisciplinare complexe prevazuta in Baremul Examinarilor Medicale, din Anexa nr 1 la Ordinul nr.1.058/404 din 2003 al Ministrului Tineretului si Sportului si al Ministrului Sanatatii si Familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice si asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 327 din 14 mai 2003; - Ordinul Ministrului Tineretului si Sportului si al Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 1.058/404 din 2003 poate fi scos - DEOARECE NU MAI CORESPUNDE, FIIND DEPASIT;
b) initiaza evaluarile la locul practicarii efortului fizic si avizeaza metodele de control;
c) recomanda investigatiile necesare stabilirii diagnosticului afectiunilor aparute ca urmare a practicarii unei forme de efort fizic in cadru organizat;
d) stabileste diagnosticul bolilor aparute la pacientii care practica o forma de efort in cadru organizat;
e) apeleaza la membrii unei echipe interdisciplinare formata din medic specialist de medicina interna, medic specialist de pediatrie, medic specialist de ortopedie traumatologie, medic specialist de neurologie psihiatrie, medic specialist de laborator clinic, medic specialist de cardiologie, medic specialist de imagistica medicala sistematizand si concluzionand rezultatele in avizul medico-sportiv Apt/Inapt; ...echipa este stabilita in functie de patologia in discutie.
f) supravegheaza sanatatea celor ce practica efort fizic in activitatile de educatie fizica si sport, respectand principiile de etica;
g) participa la selectia, orientarea si reorientarea in activitatile de educatie fizica si sport;
h) efectueaza examinarile medicale la inceperea activitatii sportive,in perioada de adaptare, periodic, la incetarea activitatii din diverse cauze si la reluarea ei;
i) monitorizeaza efectele biologice consecutive practicarii diferitelor tipuri de efort fizic in activitatile de educatie fizica si sport;
j) dispensarizeaza bolile legate de specificul efortului fizic si supravegheaza bolile cronice;
k) stabileste capacitatea de efort si aptitudinea de efort fizic cu ocazia oricarei reexaminari medicale;
l) supravegheaza factorii de mediu si starea de sanatate a practicantilor activitatilor sportive in concordanta cu particularitatile expunerii la factorii de risc cum ar fi temperaturi extreme, altitudine, schimbare de fus orar, furtuna şi alte asemenea ;
m) organizeaza si intreprinde inspectii in locurile in care se practica efort fizic in cadru organizat; prevederea cu inspectia SE REPETA iar medicul nu este organ de control (organizeaza si intreprinde...)!

n) selecteaza testele de monitorizare biologica pe baza criteriilor de validitate pentru protectia sanatatii;
o) participa la selectionarea echipamentelor sportive adecvate;
p) organizeaza primul ajutor si tratamentul de urgenta si educa sportivii pregatindu-i in vederea aplicarii metodelor accesibile de prim ajutor si a procedurilor de urgenta;
q) evalueaza capacitatea de efort,stabileste aptitudinile pentru efortul fizic ales in relatie cu starea sanatatii si promoveaza adaptarea efortului fizic la posibilitatile sportivilor sau a celor care practica efort fizic in cadru organizat;
r) evalueaza incapacitatea de efort si triaza sportivii respectand contraindicatiile medico-sportive definitive si temporare stabilite in Anexa nr 2 din Ordinul nr. 1.058/404 din 2003; Ordinul Ministrului Tineretului si Sportului si al Ministrului Sanatatii si Familiei nr. 1.058/404 din 2003 -  NU MAI CORESPUNDE, FIIND DEPASIT,

s) supravegheaza evolutia recuperararii capacitatii de efort;
t) supravegheaza / CONSILIAZA sportivii cu problemele speciale legate de utilizarea drogurilor, alcoolului si substantelor interzise dopante si ia masurile convenite de legile in vigoare; NIMENI NU POATE SUPRAVEGHEA ACESTE ASPECTE!

u) consiliaza in probleme de refacere post-efort, recuperare si reinsertie in antrenament;
v) consiliaza asupra mentinerii capacitatii de efort a pacientilor in varsta si a celor cu dizabilitati;
w) consiliaza antrenorul asupra unei bune adaptari a efortului la posibilitatile sportivului si in cazul unor circumstante speciale a unor grupuri vulnerabile cum ar fi: femei gravide, adolescenti, varstnici si persoane cu handicap;
x) participa la actrivitatea stiintifica in domeniul sanatatii sportive,respectand principiile etice aplicate in cercetarea medicala;
y) participa la programele de educatie in domeniul sanatatii sportului;
z) asigura managementul serviciilor de medicina sportiva prin:
-evaluarea necesitatilor de protectie a sanatatii din bazele sportive;
-definirea rolulului si atributiilor personalului in furnizarea unor servicii de sanatate in medicina sportiva;
-organizarea departamentului sau serviciului de sanatate din cadrul institutiei, utilizand principii de calitate;
-evaluarea calitatii serviciilor furnizate promavand auditul actului medical;
-participarea la negocierea bugetului si distributia fondurilor in sectorul de medicina sportiva;
IMPOSIBIL DE PUS IN PRACTICA!
-formarea echipei de medicina sportiva si a echipei interdisciplinare;
-pastrarea datelor medicale ale serviciului sub stricta confidentialitate;
-conceperea unui program de instruire pentru personalul de medicina sportiva;

CAPITOLUL IV

Drepturile medicului specialist de medicina sportiva

Art.10. Medicul specialist de medicina sportiva are dreptul la toate facilitatile pe care angajatorul le pune la dispozitie angajatilor.

Art.11. Medicul specialist de medicina sportiva are dreptul sa beneficieze de toate posibilitatile care ii asigura accesul la perfectionarea profesionala prin sistemul de pregatire continua.

Art.12.(1) Salarizarea medicului specialist de medicina sportiva se va realiza diferentiat in functie de serviciile oferite, dupa cum urmeaza:

a) medicul specialist de medicina sportiva care incheie un contract cu una dintre formele de organizare sportiva prevazute in Legea nr 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, va negocia salariul de comun acord cu angajatorul.

b) medicul de medicina sportiva care isi desfasoara activitatea intr-un cabinet medical privat care incheie un contract cu Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate in capitolul asigurari minimale de sanatate si/sau in capitolul asigurari voluntare suplimentare de sanatate va fi remunerat in functie de pretul stabilit al serviciilor si in conditiile contractului incheiat.IN CONFORMITATE CU NOUL PACHET DE LEGI DE REFORMA -TITLUL VIII - Asigurările sociale de sănătate - Secţiunea 7 - Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate - aRT.30 - literele: a, b, g, j, m, n.

CNAS NU SUSTINE ACTIVITATEA DE MEDICINA SPORTIVA!

(2) Pachetul minimal de servicii medicale asigurate de medicul specialist de medicină sportivă pentru populatia care practica sport de masa si pentru sportivii care practica sport legitimat cuprinde:

 1. consultatia initiala : anamneza generala,anamneza medico-sportiva,examenul clinic al dezvoltarii fizice in vederea selectiei sportive;
 2. consultatia de control;
 3. stabilirea capacitatii de efort;
 4. examenul dezvoltarii fizice: antropometrie,compozitie corporala;

IN CONFORMITATE CU NOUL PACHET DE LEGI DE REFORMA -TITLUL VIII - Asigurările sociale de sănătate - Secţiunea 7 - Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate - aRT.30 - literele: a, b, g, j, m, n. CNAS NU SUSTINE ACTIVITATEA DE MEDICINA SPORTIVA!

(3) Pachetul de asigurari voluntare suplimentare de sanatate pentru populatia care practica sport de masa si pentru populatia care practica sport legitimat cuprinde :

 1. Somatometria -examenul paraclinc al dezvoltarii fizice-
 2. Dinamometrie - determinarea fortei musculare-
 3. Miotonometria - masurarea tonusului muscular-
 4. Compozitia corporala -metoda celor 5 plici de tesut adipos-
 5. Proba Ruffier
 6. EKG de repaus si efort la sportivi
 7. Electromiografia EMG
 8. Spirometrie
 9. Evaluarea capacitati aerobe de efort -spiroergometrie, testul Astrand-
 10. Evaluarea capacitatii anaerobe -cicloergometru, testul Wingate, Sargent şi Bosco-
 11. Investigatia in efort specific
 12. Fisa de nutritie si calcularea ratiei alimentare in functie de sportul practicat
 13. Medicatia efortului sportiv constând în medicatie de urgenta, de sustinere si de refacere

IN CONFORMITATE CU NOUL PACHET DE LEGI DE REFORMA -TITLUL VIII - Asigurările sociale de sănătate - Secţiunea 7 - Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate - aRT.30 - literele: a, b, g, j, m, n.CNAS NU SUSTINE ACTIVITATEA DE MEDICINA SPORTIVA!

(4) Medicul specialist de medicina sportiva care isi desfasoara activitatea intr-o unitate sanitara, bugetara cu profil de medicina sportiva va fi remunerat in conformitate cu prevederile legale in vigoare. ...este evident...

(5) Indiferent de forma de organizare,cabinetul medical poate realiza venituri conform prevederilor atr. 8 din Ordonanta de Guvern nr 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din:

a) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate ori cu alte persoane fizice sau juridice;
b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
c) donatii si sponsorizari de activitati de consiliere medicala;
d) activitati contractate cu unitatile care coordoneaza activitatile de invatamant si de cercetare din reteaua Ministerului Sanatatii si Familiei;
e) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale inclusiv cele provenind din valorificarea a aparaturii proprii uzata fizic sau moral.

Art.13. Medicul specialist de medicina sportiva are dreptul la concediu de odihna anual platit, concedii de boala, concediu de maternitate, pensie si alte drepturi de asistenta sociala. - ...este evident... / SAU ESTE TREBA FIECARUIA CUM ISI NEGOCIAZA CONTRACTUL...

Art.14. Medicul specialist de medicina sportiva are drept de acces in toate sectiile, la procesele tehnologice precum si la datele privitoare la tehnica antrenamentului sub rezerva confidentialitatii asupra acestor date. REAPARE PROBLEMA CONFIDENTIALITATII CARE A FOST EXPUSA MAI SUS - LA ANGAJATOR. CONFIDENTIALITATEA ACTULUI MEDICAL ESTE REGLEMENTATA!

Art.15. Medicul specialist de medicina sportiva prin apartenenta la Colegiul Medicilor din Romania si Societatea Romana de Medicina Sportiva si beneficiaza de protectia si facilitatile pe care acestea le pun la dispozitie membrilor. 

In opinia mea nu exista nici protectie si nici facilitati!

CAPITOLUL V

Relatiile medicului specialist de medicina sportiva cu angajatorul

Art.16. Medicul specialist de medicina sportiva isi va desfasura activitatea fara sa fie influentat in aplicarea cunostintelor sale.

Art.17. Medicul specialist de medicina sportiva este subordonat angajatorului pe linie administrativa, iar activitatea sa va fi marcata de perceptele etice si de deontologie profesionala.Apără interesele unitatii, ale sportivilor,pacientilor si nu i se poate cere sa foloseasca concluziile medicale in alte scopuri care sa prejudicieze sportivul.

Art.18. Medicul specialist de medicina sportiva colaboreaza cu managerul si sportivul-pacient in toate cazurile in care starea de sanatate a sportivului impune intreruperea procesului de antrenament sau adoptarea altei solutii.

CAPITOLUL VI

Principii de etica si deontologie in practicarea Medicinei Sportive

Art.19. Prin intreaga sa activitate specialistul de medicina sportiva promoveaza sanatatea si bunastarea sociala a celor ce practica o forma de educatie fizica la nivel individual si colectiv si contribuie la sanatatea comunitatii.

Art.20. Practicarea medicinei sportive trebuie sa fie facuta in conformitate cu cele mai inalte standarde profesionale respectand demnitatea umana si promovand cele mai inalte principii etice in cadrul poloticilor de medicina sportiva. Se suprapune peste Codul Deontologic de Practica Medicala...deci...

Art.21. Inexercitarea atribuţiilor sale, medicul specialist de medicina sportiva este total independent profesional, dovedind integritate şi imparţialitate. El trebuie sa construiasca o relatie bazata pe incredere,confidentialitate si echitate cu persoanele carora le furnizeaza servicii de medicina sportiva.Se suprapune peste Codul Deontologic de Practica Medicala...deci ...

Art.22. Medicul specialist de medicina sportiva respecta secretul medical promovat prin codul deontologicşi profesional, pretinzand aceasta responsabilitate si colaboratorilor sai. Rezultatele examinarilor medicale se comunica pacientilor in avizul medico-sportiv apt sau inapt, cu exceptia cazurilor de boli specifice, accidente sportive sau boli infectioase. Se suprapune peste Codul Deontologic de Practica Medicala...deci...

Art.23. Orice document medical in care sunt cuprinse date clinice, rezultate ale unor investigatii, concluzii, diagnostice se va inmana persoanei in cauza sau federatiei ori clubului care a comandat expertiza medicala, CU ACORDUL SCRIS AL PERSOANEI IN CAUZA. (completare esentiala, pentru a pastra confidentialitatea actului medical)

Art.24. Fisierul medical va fi inaccesibil altor persoane cu excepţia celor ce reprezinta autoritatea medicala.Medicul de familie poate obtine unele date considerate ca necesare de catre medicul specialist de medicina sportiva in domeniul ingrijirilor primare de sanatate. (Nu precizeaza care este autoritatea medicala care poate avea acces la fisa medicala a sportivului.)

Art.25. Rezultatele examinarilor medicale vor fi explicate clar celor ce practica efortul fizic în cadru organizat.Acestea trebuie sa fie informate asupra eventualelor schimbari in starea de sanatate si aptitudine de efort fizic survenite pe parcursul activitatii sportive.

Art.26. Erorile profesionale ale medicului specialist de medicina sportiva sunt supuse analizei Colegiului Medicilor din Romania si anume Comisiei de Medicina Sportiva care elibereaza si avizul de autorizare sanitara precum şi Comisiei Naţionale de Soluţionare a Cazurilor Deosebite şi a litigiilor Profesionale în Medicina Sportivă. Nu exista nici o motivatie pentru existenta unei Comisii Nationale pentru cauze deosebite sau litigii profesionale.

Art.27.Comisia de Medicina Sportiva din cadrul Colegiului Medicilor din Romania va fi alcatuita din alti membri decat cei din Comisia Nationala de Solutionare a Cazurilor Deosebite si a Litigiilor ProfesionaleNu exista nici o motivatie pentru existenta unei Comisii Nationale pentru cauze deosebite sau litigii profesionale.

NOTE SUPLIMENTARE:

nota.1.Pe tot parcursul Legii se fac referiri la regulamente, ordine, ordonante, chiar legi - in opinia mea o Lege indiferent de domeniu trebuie sa faca niste afirmatii clare - adica sa precizeze niste PRINCIPII - indiferent daca sunt in acord sau dezacord cu alte precizari legale anterioare; referirile apartin MOTIVATIEI si NU LEGII ca atare, de aceea nu-si gasesc locul.


nota.2. Despre avizul de tip APT-INAPT

Avizul medico-sportiv de tipul apt-inapt nu mai corespunde nici cunostintelor medicale si nici situatiei situatiei legislative actuale (aspectul medico-legal).

Sa poti afirma despre cineva ca este bolnav este relativ simplu - nu iti trebuie decat sa mentionezi prezenta durerii sau imposibilitatea de a efectua o anumita actiune considerata normala - apoi intervine precizarea diagnosticului.

Din punct de vedere medical sa poti preciza despre o persoana ca “este sanatoasa” si “apta” pentru a face un anumit lucru este extrem de dificil si ar implica efectuarea tuturor investigatiilor medicale cunoscute (“medicina bazata pe dovezi”) - lucru imposibil de efectuat in practica; in plus acestea(...investigatiile) pot arata doar starea actuala, predictia pe termen mediu si lung, fiind exclusiv rezultatul unui rationament medical asociat cunostintelor si experientei medicale.

Despre care “apt” discutam? Despre faptul ca sportivul nu prezinta nici un risc imediat? Dar cu riscurile potentiale pe termen mediu sau lung ce facem? Ele exista si au o oarecare probabilitate dar nu certitudine. Ordinul nr. 1.058/404 din 2003 nu aduce nici o lamurire in ceeace priveste riscul pentru sanatate pe termen scurt, mediu sau lung - si nici nu putea, deoarece nu a fost structurat astfel.


Mai mult - ce facem cu persoanele cu handicap? Acestea pot avea patologie asociata sau derivata, pot avea riscuri suplimentare - deci poti afirma: este un handicapat sanatos si apt de sport?

Destul de dificil - mai ales in situatia in care avizul de tip apt-inapt (alb-negru) nu iti permite mentionarea diferitelor “nuante” intermediare - nu poti scrie nici “Apt 80%”!

Din puct de vedere medico-legal situatia este (in opinia mea) si mai proasta - pentru ca un sportiv poate spune: eu declar ca nu m-a durut niciodata si nu ma doare nimic, medicul chiar daca “vede” un risc potential - nu il poate obiectiva, sunt declarat “apt”, intru in competitie iar daca nu castig nu este nimic, dau in judecata pe toata lumea (pe motiv ca mi-a fost afectata sanatatea pe termen mediu si lung), si tot obtin despagubiri de la cineva.

O alta varianta neprevazuta de lege este urmatoarea: sa presupunem ca un sportiv prezinta o afectiune medicala care ii contraindica sportul (temporar sau definitiv); sportivul isi cunoaste afectiunea, cunoaste riscurile la care se supune, doreste sa si le asume dar nu poate pentru ca nu are avizul “apt” - deci ce face? Incearca sa pacaleasca sistemul - si implicit pe medicul care efectueaza avizarea!


In opinia mea - si avand in vedere Drepturile Omului - fiecare persoana este libera sa isi asume riscurile pentru actiunile sale.
Statul Roman trebuie sa se asigure ca fiecare sportiv este examinat medical, isi cunoaste starea de sanatate si riscurile medicale la care se supune, optiunea finala revenind sportivului in cauza si nu unui examinator sau unei institutii.
Toate aceste probleme pot si trebuie solutionate in interesul sanatatii sportivilor.

O posibila varianta de solutionare ar fi urmatoarea:

- avizul medical este obligatoriu (sportivul trebuie sa-si cunoasca starea de sanatate) dar se “separa” dreptul de joc de tipul avizului medical (deci modul in care decide cum sa foloseasca aceasta “cunoastere” este o problema personala), adica sportivul poate intra in teren chiar cu un aviz nefavorabil;
- avizul medico-sportiv va fi de mai multe tipuri: A, B, C... care sa cuprinda pe langa riscul pe termen scurt si riscurile pe termen mediu si lung - o varianta:

Avizul medico-sportiv este de 6 tipuri:

(1) Aviz medico-sportiv tip A:
- in urma examenelor clinice si/sau paraclinice efectuate - sportivul a fost declarat “sanatos in momentul examinarii”;
(2) Aviz medico-sportiv tip B:
- diagnosticul stabilit in urma examenelor clinice si/sau paraclinice efectuate - prezinta probabilitate minima de evolutie nefavorabila pe termen scurt, fara a se putea preciza efectele pe termen lung;
(3) Aviz medico-sportiv tip C:
- diagnosticul stabilit in urma examenelor clinice si/sau paraclinice efectuate - prezinta probabilitate minima de evolutie nefavorabila pe termen scurt, cu risc de evolutie nefavorabila pe termen mediu si lung;
(4) Aviz medico-sportiv tip D:
- diagnosticul stabilit in urma examenelor clinice si/sau paraclinice efectuate - prezinta risc de evolutie nefavorabila pe termen scurt, fara a se putea preciza efectele pe termen lung;
(5) Aviz medico-sportiv tip E:
- diagnosticul stabilit in urma examenelor clinice si/sau paraclinice efectuate - prezinta risc de evolutie nefavorabila pe termen scurt, mediu si lung;
Avizul medico-sportiv tip E se acorda pe o perioada de maxim 30 zile pana la efectuarea investigatiilor suplimentare, prezentarea documentelor edificatoare sau efectuarea expertizei medico-sportive, care sa permita o evaluare exacta a starii de sanatate.
(6) Aviz medico-sportiv tip F:
- diagnosticul stabilit in urma examenelor clinice si/sau paraclinice efectuate - prezinta risc major pentru sanatate (pe termen scurt, mediu sau lung) in conditiile efortului sportiv - sportivul fiind oprit din activitate pe un anumit termen (cu sau fara expertiza medico-sportiva) sau declarat inapt;
Avizul medico-sportiv tip F reprezinta opinia libera a medicului examinator si poate fi sustinuta sau nu de alte servicii de medicina sportiva.
Avizul medico-sportiv tip F eliberat de 3 servicii independente de medicina sportiva - se considera definitiv; reevaluarea se poate efectua dupa un interval de 6 luni.

(7) Incadrarea diagnosticului medical in unul din cele 6 tipuri de aviz este de competenta medicului specialist de medicina sportiva.
(8) Examenul medical nu poate exclude existenta unei patologii latente sau iminente (ce nu a putut fi diagnosticata prin mijloacele de examinare uzuale) ce poate fi declansata sau agravata de efortul sportiv, la care se adauga riscul patologic si traumatic obisnuit pentru sportul respectiv.


5 august 2006
Comentariul a fost publicat pe Pagina S.R.M.S. cu acordul conducerii Societatii.

Pagina 1Pagina 2 Pagina 3
topRealizator Web - Dr.Gabriel Panait Informatiile apartin S.Ro.M.S - persoana contact Dr.Mirela Vasilescu


Sectiunea Societatii Romane de Medicina Sportiva este gazduita si administrata GRATUIT pe www.medicinasportiva.ro  -  a se vedea Termeni si Conditiiwww.medicinasportiva.ro
Online din
23 martie 2006
Google
www  www.medicinasportiva.ro
www.medicinasportiva.ro

Website Statistics
Copyright© MedicinaSportiva.Ro & Parteneri. Toate drepturile rezervate.


Back ↑ top