Curriculum Vitae

Prof. Univ. Dr. Maria Mirela Vasilescu


STUDII

Dr Maria Mirela Vasilescu
Studiile universitare:

Universitatea din Craiova, Facultatea de Medicină Generală

Domeniul: medicină

Perioada: 1976-1982


Studiile doctorale:

IOD: Universitatea de Medicină i Farmacie din Craiova

Domeniul: Stiințe Medicale (Fiziologie Normală şi Patologică)

Perioada: decembrie 1998 – iulie 2005


Studii de masterat:

„Managementul Unităţilor Sanitare” organizat de UMF Craiova

Perioada: 2005-2007.

TITLURI


Didactice:

2003 – 2004: cadru didactic asociat (lector universitar), Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizica şi Sport

2004 – 2007: lector universitar titular la catedra Discipline Individuale şi Medicale, Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

2007 - 2017: conferențiar universitar, Departamentul Kinetoterapie şi Medicină Sportivă, Universitatea din Craiova

2017 - prezent: profesor universitar,


Ştiinţifice:

Doctor in Ştiinţe Medicale, teza de doctorat cu titlul „Metode moderne pentru determinarea performanţei fizice şi a oboselii musculare” sub conducerea prof.univ.dr.acad. Valeriu Nestianu, IOD UMF Craiova (Ordin MEdC nr.5657/12.12.2005)

Abilitat pentru conducere de doctorat in domeniul Stiintele Motricitatii Umane, titlu acordat de IOSUD/IOD Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca (Ordin MEN nr 4197/21.06.2017)


Profesionale:

1985 - 1990: medic medicină generală la Dispensarul Orăşenesc Balş. Jud. Olt

1991 - 1994: medic secundar la Institutul de Medicină Sportivă Bucureşti

1994 - 1998: medic specialist medicină sportivă la Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Craiova

1998 - prezent: medic primar medicină sportivă, Ambulatoriul de Specialitate pentru Sportivi, Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Craiova.

FUNCTII DETINUTE


2000 - 2005: membru în Comitetul de Conducere al Societăţii Române de Medicină Sportivă

2005 - 2021: vicepreşedintele Societăţii Române de Medicină Sportivă

2005 - 2010: fondator şi redactor şef adjunct al revistei Medicina Sportivă, publicaţia Stiințifică a Societăţii Române de Medicină Sportivă

2010 - prezent - redactor şef al revistei Medicina Sportivă

2005 - prezent: şef al Departamentului de Evaluare Funcțională în Sportul de Performanță - "Centrul de Studiu și Cercetare a Motricității Umane”, Universitatea din Craiova

2006 - 2008: expert al Ministerului Sănătăţii Publice pentru cazurile de malpraxis.

2005 - prezent membru al comisiilor de concurs pentru acordarea titlurilor de medic specialist şi medic primar în medicină sportivă

2016 - prezent, membru al Consiliului National de Atestare a Tilurilor Didactice si Certificatelor Universitare.

CURSURI POSTUNIVERSITARE


1991: ”Acupunctură” ciclul I şi II, CPPMS Bucureşti.

1992: ”Sportul de performanţă, dopingul si medicaţia” curs internaţional organizat de Comitetul Olimpic Internaţional

1994: Curs de perfecţionare în medicina sportivă, organizat de UMF Carol Davila şi COSR, Bucureşti

1999: ”Informatică medicală”, organizat de UMF Craiova

2005: ”Managemenul proiectelor", curs organizat de UMF Craiova şi MEdC

2006: ”Sport Nutrition" curs organizat de Federaţia Internaţională de Medicină Sportivă, Beijing

2005 - 2007: masterat ”Managementul Unităţilor Sanitare”, UMF Craiova

2006 - 2007: ”Electromiografie clinică", curs (I+II) organizat de UMF Carol Davila, Spitalul Elias, Bucureşti

2008: ”Evaluarea şi recuperarea umărului posttraumatic", organizat de Universitatea din Craiova şi SRoMS

2008: ”Moartea subită la sportivul de performanță" - Bucureşti, organizat de SRoMS

2008: ”Cordul sportiv, aspecte clinice şi echografice” – Bucureşti (Comitetul Olimpic Internațional şi COSR)

2010: ”Genunchiul posttraumatic la sportivi"- evaluare, recuperare, reluarea activității sportive” – organizat de SRoMS, București

2010: ”Exercise Testing”, curs organizat de International Society for Exercise Intolerance Research and Education, Bucureşti.

ACTIVITATEA DIDACTICA


- titular şi inițiator al cursurilor în cadrul studiilor de licenţă la disciplinele: Fiziologia Exercițiului Fizic, Evaluare Funcțională, Kinetoterapia Afecțiunilor Respiratorii;

- titular şi inițiator al cursurilor in cadrul studiilor de masterat: Fiziologia Exercițiului Fizic, Susținere şi Refacere în Efort, Kinetoterapia Disfuncțiilor Ventilatorii (masterat Kinetoterapia in Recuperarea Neuro-Motorie), Fiziologia Efortului (masterat Traumatologie Sportivă), Ergofiziologia în Sportul şcolar, Implicațiile Sanogenetice ale Efortului Sportiv (masterat Activități Motrice Curriculare);

- îndrumator medici rezidenţi in specialitatea medicină sportivă în cadrul stagiului practic de medicină sportivă organizat de Ministerul Sanatatii şi Ministerul Educației în cadrul Ambulatoriului pentru Sportivi, Spitalul Clinic Judetean de Urgență Craiova;

- îndrumator lucrari de disertație, licenţă şi masterat, începând cu anul 2005, evaluator teze de doctorat in comisia de specialitate a CNATDCU.

ACTIVITATEA DE CERCETARE


Activitate de cercetare şi coordonare în cadrul Departamentului de Evaluare Funcțională în Sportul de Performanță - Centrul de Studiu şi Cercetare a Motricităţii Umane, Universitatea din Craiova, acreditat prin competitie CNCSIS/2005.
Centrul face parte din consorţiul ERA AGE-ERA.NET şi din consorţiul european MedResin, al cărui coordonator este Universitatea din Graz, Austria; este indexat în baza de date ERA-AGE (European Research Area in Ageing) începând cu anul 2006.

Activitate de cercetare in programe finanţate prin competiţie naţională/internaţională:

- director grant ”Cercetarea efectelor utilizarii exercitiului fizic in profilaxia si tratamentul sindromului metabolic la adolescenti si tineri” (2009-2011) Programele PN II, competiţia 2008, IDEI, proiecte de CERCETARE EXPLORATORIE, cod 385

- responsabil partener din partea Universitații din Craiova în grantul ”Explorarea sistemului biologic integrative implicat in eforul muscular maximal” (2008-2010), Programele PN II, Programul PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE , competitie 2008, Cod Proiect 3881

- responsabil ştiintific în programul de cercetare ”Contribuţii la studiul aplicării exerciţiului fizic cu rezistenţă progresivă la bolnavii cu spasticitate după accidente vasculare cerebrale”, competiţie CNCSIS 2007, cod CNCSIS 588

- responsabil ştiinţific în programul de cercetare ”Algoritm de implementare şi monitorizare a exerciţiului fizic în bolile neuromusculare”, CNCSIS 2006, finanţat prin contractul nr.193, tema 14

- membru în contractul de cercetare ”Managementul individualizat al recuperării mobilităţii pacienţilor cu patologie neurologică şi ortopedică prin prisma unor metodologii de cercetare interdisciplinare”, CEEX Modul I, competiţie ianuarie 2006, finanţare CEEX ANCS, durata 2006-2008

- membru în programul internaţional tip Leonardo da Vinci, RO/04/B/P/PP175006,”Training center for health care, prophylactic and rehabilitation service”.

CONTRIBUTII ŞTIINTIFICE


a. Articole/studii publicate in extenso în reviste de specialitate după obţinerea titlului de doctor ˃70

- indexate ISI Thomson cu factor de impact (Fi>0) = 7

- indexate ISI Thomson fără factor de impact la momentul publicării (în prezent dețin FI>0; articole in extenso publicate in volumele "proceedings" cu peer review ale conferinţelor indexate ISI Thomson = 7

- indexate BDI ˃ 60

b.Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute: 3 cărţi - unic autor, 2 cărţi – coautor (autor principal), 3 capitole în volume colective
c.Studii publicate în volumele de rezumate ale unor manifestări ştiinţifice

- internationale recunoscute: 45; naţionale recunoscute: 52.

PRESTIGIUL PROFESIONAL


• coordonarea de structuri profesional-ştiinţifice:

- membru în Comitetul de Conducere al Societăţii Române de Medicină Sportivă în perioada 2000-2005;

- vicepreşedinte al Societăţii Române de Medicină Sportivă pe perioada 2005 - prezent;

- expert al Ministerului Sănătăţii Publice pentru cazurile de malpraxis în specialitatea medicină sportivă (2005-2007);


• afilierea la organizaţii profesional-ştiinţifice internaţionale şi naţionale recunoscute:

- Societatea Română de Medicină Sportivă

- Societatea Balcanică de Medicină Sportivă

- Federaţia Europeană de Medicină Sportivă

- Federatia Internaţională de Medicină Sportivă

- Societatea Română de Ştiinţe Fiziologice


• calitatea de membru în colective editoriale de prestigiu:

- redactor-şef şi membru fondator al revistei ”Medicina Sportivă”, publicaţia Societăţii Române de Medicină Sportivă, revistă recunoscută CNCSIS B+ (Scipio), EBSCO, ProQuest, ERIH PLUS, Index Copernicus international, OAJI, QT- 261 Sports Medicine Bookmarks

- membru în colegiul de redacţie şi/sau recenzor cu contract la publicațiile: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness; World Academy of Science, Engineering and Technology (Sport and Exercise Science); American Journal of Sports Science and Medicine; Journal of Physical Activity Research, Science and Education Publishing, USA; American Journal of Medical Case Reports, Science and Education Publishing, USA; Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal; Palestrica Milenium III.


• distincţii primite:

- premiul Academiei Oamenilor de ştiință din România, sectiunea ştiințe Medicale, acordat pentru volumul Flebopatologie, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 2011

- diploma de excelență pentru contribuții deosebite cu ocazia aniversării a 10 ani de la înființarea revistei Medicina Sportivă, acordată in anul 2015 de Adunarea Generală a Societatății Română de Medicină Sportivă.

- premiu I acordat la a XII-a Conferinţă Naţională de Medicină Sportivă, Bucureşti , pentru lucrarea "Influenţa Asocierii Zincului cu Magneziu şi vitamina B6 asupra performanţei sportive"(autori: Vasilescu M., E.Rinderiu, L., Rusu, V.Neştianu);

- premiul I la a XIV-a Conferinţă Natională de Medicină Sportivă, Bucureşti, pentru lucrarea "Utilizarea exerciţiului fizic ca factor terapeutic in hipertensiunea arterială” (autori: Vasilescu M, Iancu I, Rusu L);

- premiul I pentru comunicarea "Evaluarea oboselii musculare la sportivii de performanţă prin intermediul indicilor sintetici EMGs şi MMG” la a XV-a Conferinţă Naţională de Medicină Sportivă, Bucureşti (autori: Vasilescu M, Nestianu V, Romanescu F)


• membru în comitetele de organizare/ştiinţifice ale unor manifestări ştiinţifice:

- conferinţele anuale organizate de Societatea Română de Medicină Sportivă în perioada 2000 – 2017;

- organizator şi moderator la manifestări ştiinţifice interne şi internaționale: International Conference Physical Exercises - A Complex and Modern Way toPromote Healthy Living – Craiova, 2008, 2009, 2010, 2011 şi Congresul Balcanic de Medicina Sportivă, 2008 etc

- comitetele ştiințifice ale unor conferințe internaționale de prestigiu (International Conference on Orthopedics, Sports Medicine and Arthroscopic Surgery Cape Town, South Africa, 2013; International Conference on Orthopedics, Sports Medicine and Arthroscopic Surgery, Dubai, UAE, 2013; International Conference on Kinesiology and Exercise Science, Cap Town, South Africa, 2013; ICPTRS International Conference on Physical Therapy and Rehabilitation Sciences Dubai, 2014, 17th International Conference on Orthopedics and Traumatology, Venice, 2016; 19th International Conference on Physical Therapy and Rehabilitation Sciences, Dubai, UAE, January, 2017 etc


• membru în comisii de examen:

- membru in comisii de finalizare a studiilor de licenţă/master la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea din Craiova;

- membru specialist in comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi de didactice în învațământul universitar.

- membru titular în comisiile de concurs a Ministerului Sănătații pentru acordarea titlurilor de medic specialist şi medic primar in perioada 2007-2017.


• aportul la formarea de specialişti:

- activitatea didactică desfăşurată în cadrul a trei masterate organizate de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, secţia Kinetoterapie în perioada 2005 - 2017 (Traumatologie Sportivă, Kinetoterapia in Recuperarea Neuro-Motorie, Activități motrice curriculare);

- îndrumator medici rezidenţi in specialitatea medicină sportivă în cadrul stagiilor practice de medicină sportivă organizate de Ministerul Sănatații şi Ministerul Educației Naționale


Ultima actualizare: februarie 2018

Informatiile apartin S.Ro.M.S - persoana contact: Irina Gaiu M.D.


Redactor si realizator Web -  Dr. Gabriel Panait
Copyright

Publicarea, reproducerea, modificarea, afisarea sau distribuirea materialelor (inclusiv a siglei/banner-ului) continute in website-ul MedicinaSportiva.Ro este permisa numai cu acordul scris al MedicinaSportiva.Ro.


Este permisa copierea strict pentru uzul personal al Utilizatorului, excluzand orice utilizare in scopuri publicitare, comerciale, etc - informatiile acestui site sunt puse la dispozitia Utilizatorului pentru documentare si acumulare de cunostinte, nu pentru a le prelua si comercializa.


Orice Utilizator poate include unul sau mai multe link-uri la website-ul medicinasportiva.ro - cu conditia de limitare doar la numele website-ului si a siglei/banner-ului - prin introducerea script-ului corespunzator oferit pe website; preluarea altor informatii necesita acordul MedicinaSportiva.Ro. Nu este permisa introducerea acestor link-uri pe website-uri cu continut ilegal, obscen sau ofensator sau in orice situatie in care ne este afectata reputatia.


Note

S.Ro.M.S's web section is freely created and hosted on www.medicinasportiva.ro  -  according to Terms & Conditions


Sectiunea Societatii Romane de Medicina Sportiva este gazduita si administrata GRATUIT pe www.medicinasportiva.ro -  a se vedea Termeni si Conditii MedicinaSportiva.Ro


Back ↑ top