www.pansportmedical.ro - PanSport Medical - Medicina Sportiva
EFSMA european federation of sports medicine associations
www.medicinasportiva.ro
Newsletter Medicina Sportiva

Societatea Romana de Medicina SportivaHome       • Contact       • Manifestări interne       • Revista      • Manifestări externe      • Informatii utile     • Sport
 

In cadrul celei de-a XVII-a Conferinte Nationale de Medicina Sportiva,

b>Adunarea Generala a Societatii de Medicina Sportiva,
a adoptat cu o larga majoritate de voturi

Statutul profesional specific al medicului de medicina sportiva

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art.1.
Functia de medic specialist de medicina sportiva poate fi detinuta de un medic specialist sau primar de medicina sportiva, cu drept de libera practica si inscris in Colegiul Medicilor din Romania si Societatea Romana de Medicina Sportiva.

Art.2.
Medicul specialist de medicina sportiva este format prin parcurgerea unui curriculum complet in specialitate, aprobat de Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Colegiul Medicilor din Romania prin rezidentiat si confirmat prin promovarea examenului de specialitate.

Art.3.
Medicii de alte specialitati cu atributii in managementul sportiv isi exercita activitatile in subordinea medicului specialist de medicina sportiva, acesta din urma fiind cel care ia deciziile finale privind actul medical si care se face raspunzator de corectitudinea lui.

Art.4.
Medicii de alte specialitati care colaboreaza cu medicul specialist de medicina sportiva in elaborarea avizelor medico-sportive au drept decizional si de parafa strict in domeniul specialitatii lor, decizia finala asupra actului medical in ceea ce priveste eliberarea avizului medico-sportiv unui practicant de forme de sport apartinand numai si numai medicului specialist de medicina sportiva.

CAPITOLUL II

Ocuparea postului si angajarea medicului specialist de medicina sportiva

Art.5.
Medicul specialist de medicina sportiva poate ocupa un post adecvat conform pregatirii sale, in conditiile prevazute la art. 2, in cabinete de medicina sportiva din sectorul public si /sau privat, din policlinici si spitale si din cadrul structurilor sportive organizate prevazute la art. 21 alin. (1)din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare cu respectarea dispozitiilor legale privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.

Art.6.
Ocuparea posturilor prevazute la art.5 se face prin concurs, la care pot participa numai medici specialisti de medicina sportiva.

Art.7.
Angajarea medicului specialist de medicina sportiva se face pe baza unui contract individual incheiat intre medic si angajator, in care se vor prevedea si conditiile rezilierii acestuia. Angajatorul participa la incheierea contractului cu scopul asigurarii prevederilor acestuia si asigurarii conditiilor practicarii medicinei sportive in concordanta cu legislatia Romaniei.

Art.8.
Medicul specialist de medicina sportiva isi desfasoara activitatea in cabinete de profil si este principalul consilier al managerului si al reprezentantilor recunoscuti ai angajatorilor in probleme de promovare si mentinere a sanatatii in relatiile cu practicarea efortului fizic.

CAPITOLUL III

Atributiile specifice medicului specialist de medicina sportiva

Art.9.
Medicul specialist de medicina sportiva indeplineste, indiferent de unitatea sanitara in care isi desfasoara activitatea, urmatoarele atributii principale:
a) elibereaza avizul de participare la competitii si antrenamente, stabilind calificativul apt/inapt, in conditiile unei examinari interdisciplinare complexe prevazuta in Baremul Examinarilor Medicale, din Anexa nr 1 la Ordinul nr.1.058/404 din 2003 al Ministrului Tineretului si Sportului si al Ministrului Sanatatii si Familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice si asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 327 din 14 mai 2003;
b) initiaza evaluarile la locul practicarii efortului fizic si avizeaza metodele de control;
c) recomanda investigatiile necesare stabilirii diagnosticului afectiunilor aparute ca urmare a practicarii unei forme de efort fizic in cadru organizat;
d) stabileste diagnosticul bolilor aparute la pacientii care practica o forma de efort in cadru organizat;
e) apeleaza la membrii unei echipe interdisciplinare formata din medic specialist de medicina interna, medic specialist de pediatrie, medic specialist de ortopedie traumatologie, medic specialist de neurologie psihiatrie, medic specialist de laborator clinic, medic specialist de cardiologie, medic specialist de imagistica medicala sistematizand si concluzionand rezultatele in avizul medico-sportiv Apt/Inapt;
f) supravegheaza sanatatea celor ce practica efort fizic in activitatile de educatie fizica si sport, respectand principiile de etica;
g) participa la selectia, orientarea si reorientarea in activitatile de educatie fizica si sport;
h) efectueaza examinarile medicale la inceperea activitatii sportive,in perioada de adaptare, periodic, la incetarea activitatii din diverse cauze si la reluarea ei;
i) monitorizeaza efectele biologice consecutive practicarii diferitelor tipuri de efort fizic in activitatile de educatie fizica si sport;
j) dispensarizeaza bolile legate de specificul efortului fizic si supravegheaza bolile cronice;
k) stabileste capacitatea de efort si aptitudinea de efort fizic cu ocazia oricarei reexaminari medicale;
l) supravegheaza factorii de mediu si starea de sanatate a practicantilor activitatilor sportive in concordanta cu particularitatile expunerii la factorii de risc cum ar fi temperaturi extreme, altitudine, schimbare de fus orar, furtuna şi alte asemenea ;
m) organizeaza si intreprinde inspectii in locurile in care se practica efort fizic in cadru organizat;
n) selecteaza testele de monitorizare biologica pe baza criteriilor de validitate pentru protectia sanatatii;
o) participa la selectionarea echipamentelor sportive adecvate;
p) organizeaza primul ajutor si tratamentul de urgenta si educa sportivii pregatindu-i in vederea aplicarii metodelor accesibile de prim ajutor si a procedurilor de urgenta;
q) evalueaza capacitatea de efort,stabileste aptitudinile pentru efortul fizic ales in relatie cu starea sanatatii si promoveaza adaptarea efortului fizic la posibilitatile sportivilor sau a celor care practica efort fizic in cadru organizat;
r) evalueaza incapacitatea de efort si triaza sportivii respectand contraindicatiile medico-sportive definitive si temporare stabilite in Anexa nr 2 din Ordinul nr. 1.058/404 din 2003;
s) supravegheaza evolutia recuperararii capacitatii de efort;
t) supravegheaza sportivii cu problemele speciale legate de utilizarea drogurilor, alcoolului si substantelor interzise dopante si ia masurile convenite de legile in vigoare;
u) consiliaza in probleme de refacere post-efort, recuperare si reinsertie in antrenament;
v) consiliaza asupra mentinerii capacitatii de efort a pacientilor in varsta si a celor cu dizabilitati;
w) consiliaza antrenorul asupra unei bune adaptari a efortului la posibilitatile sportivului si in cazul unor circumstante speciale a unor grupuri vulnerabile cum ar fi: femei gravide, adolescenti, varstnici si persoane cu handicap;
x) participa la actrivitatea stiintifica in domeniul sanatatii sportive,respectand principiile etice aplicate in cercetarea medicala;
y) participa la programele de educatie in domeniul sanatatii sportului;
z) asigura managementul serviciilor de medicina sportiva prin:
-evaluarea necesitatilor de protectie a sanatatii din bazele sportive;
-definirea rolulului si atributiilor personalului in furnizarea unor servicii de sanatate in medicina sportiva;
-organizarea departamentului sau serviciului de sanatate din cadrul institutiei, utilizand principii de calitate;
-evaluarea calitatii serviciilor furnizate promavand auditul actului medical;
-participarea la negocierea bugetului si distributia fondurilor in sectorul de medicina sportiva;
-formarea echipei de medicina sportiva si a echipei interdisciplinare;
-pastrarea datelor medicale ale serviciului sub stricta confidentialitate;
-conceperea unui program de instruire pentru personalul de medicina sportiva;

CAPITOLUL IV

Drepturile medicului specialist de medicina sportiva

Art.10.
Medicul specialist de medicina sportiva are dreptul la toate facilitatile pe care angajatorul le pune la dispozitie angajatilor.

Art.11.
Medicul specialist de medicina sportiva are dreptul sa beneficieze de toate posibilitatile care ii asigura accesul la perfectionarea profesionala prin sistemul de pregatire continua.

Art.12.
 (1) Salarizarea medicului specialist de medicina sportiva se va realiza diferentiat in functie de serviciile oferite, dupa cum urmeaza:
a) medicul specialist de medicina sportiva care incheie un contract cu una dintre formele de organizare sportiva prevazute in Legea nr 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, va negocia salariul de comun acord cu angajatorul.
b) medicul de medicina sportiva care isi desfasoara activitatea intr-un cabinet medical privat care incheie un contract cu Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate in capitolul asigurari minimale de sanatate si/sau in capitolul asigurari voluntare suplimentare de sanatate va fi remunerat in functie de pretul stabilit al serviciilor si in conditiile contractului incheiat.

 (2) Pachetul minimal de servicii medicale asigurate de medicul specialist de medicină sportivă pentru populatia care practica sport de masa si pentru sportivii care practica sport legitimat cuprinde:

 1. consultatia initiala : anamneza generala,anamneza medico-sportiva,examenul clinic al dezvoltarii fizice in vederea selectiei sportive;
 2. consultatia de control;
 3. stabilirea capacitatii de efort;
 4. examenul dezvoltarii fizice: antropometrie,compozitie corporala;

 (3) Pachetul de asigurari voluntare suplimentare de sanatate pentru populatia care practica sport de masa si pentru populatia care practica sport legitimat cuprinde :

 1. Somatometria -examenul paraclinc al dezvoltarii fizice-
 2. Dinamometrie - determinarea fortei musculare-
 3. Miotonometria - masurarea tonusului muscular-
 4. Compozitia corporala -metoda celor 5 plici de tesut adipos-
 5. Proba Ruffier
 6. EKG de repaus si efort la sportivi
 7. Electromiografia EMG
 8. Spirometrie
 9. Evaluarea capacitati aerobe de efort -spiroergometrie, testul Astrand-
 10. Evaluarea capacitatii anaerobe -cicloergometru, testul Wingate, Sargent şi Bosco-
 11. Investigatia in efort specific
 12. Fisa de nutritie si calcularea ratiei alimentare in functie de sportul practicat
 13. Medicatia efortului sportiv constând în medicatie de urgenta, de sustinere si de refacere

 (4) Medicul specialist de medicina sportiva care isi desfasoara activitatea intr-o unitate sanitara, bugetara cu profil de medicina sportiva va fi remunerat in conformitate cu prevederile legale in vigoare .

 (5) Indiferent de forma de organizare,cabinetul medical poate realiza venituri conform prevederilor atr. 8 din Ordonanta de Guvern nr 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din:

a) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate ori cu alte persoane fizice sau juridice;
b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor;
c) donatii si sponsorizari de activitati de consiliere medicala;
d) activitati contractate cu unitatile care coordoneaza activitatile de invatamant si de cercetare din reteaua Ministerului Sanatatii si Familiei;
e) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale inclusiv cele provenind din valorificarea a aparaturii proprii uzata fizic sau moral.

Art.13.
Medicul specialist de medicina sportiva are dreptul la concediu de odihna anual platit, concedii de boala, concediu de maternitate, pensie si alte drepturi de asistenta sociala.

Art.14.
Medicul specialist de medicina sportiva are drept de acces in toate sectiile, la procesele tehnologice precum si la datele privitoare la tehnica antrenamentului sub rezerva confidentialitatii asupra acestor date.

Art.15.
Medicul specialist de medicina sportiva prin apartenenta la Colegiul Medicilor din Romania si Societatea Romana de Medicina Sportiva si beneficiaza de protectia si facilitatile pe care acestea le pun la dispozitie membrilor.

CAPITOLUL V

Relatiile medicului specialist de medicina sportiva cu angajatorul

Art.16.
Medicul specialist de medicina sportiva isi va desfasura activitatea fara sa fie influentat in aplicarea cunostintelor sale.

Art.17.
Medicul specialist de medicina sportiva este subordonat angajatorului pe linie administrativa, iar activitatea sa va fi marcata de perceptele etice si de deontologie profesionala.Apără interesele unitatii, ale sportivilor,pacientilor si nu i se poate cere sa foloseasca concluziile medicale in alte scopuri care sa prejudicieze sportivul.

Art.18.
Medicul specialist de medicina sportiva colaboreaza cu managerul si sportivul-pacient in toate cazurile in care starea de sanatate a sportivului impune intreruperea procesului de antrenament sau adoptarea altei solutii.

CAPITOLUL VI

Principii de etica si deontologie in practicarea Medicinei Sportive

Art.19.
Prin intreaga sa activitate specialistul de medicina sportiva promoveaza sanatatea si bunastarea sociala a celor ce practica o forma de educatie fizica la nivel individual si colectiv si contribuie la sanatatea comunitatii.

Art.20.
Practicarea medicinei sportive trebuie sa fie facuta in conformitate cu cele mai inalte standarde profesionale respectand demnitatea umana si promovand cele mai inalte principii etice in cadrul poloticilor de medicina sportiva.

Art.21.
Inexercitarea atribuţiilor sale, medicul specialist de medicina sportiva este total independent profesional, dovedind integritate şi imparţialitate. El trebuie sa construiasca o relatie bazata pe incredere,confidentialitate si echitate cu persoanele carora le furnizeaza servicii de medicina sportiva.

Art.22.
Medicul specialist de medicina sportiva respecta secretul medical promovat prin codul deontologicşi profesional, pretinzand aceasta responsabilitate si colaboratorilor sai. Rezultatele examinarilor medicale se comunica pacientilor in avizul medico-sportiv apt sau inapt, cu exceptia cazurilor de boli specifice, accidente sportive sau boli infectioase.

Art.23.
Orice document medical in care sunt cuprinse date clinice, rezultate ale unor investigatii, concluzii, diagnostice se va inmana persoanei in cauza sau federatiei ori clubului care a comandat expertiza medicala.

Art.24.
Fisierul medical va fi inaccesibil altor persoane cu excepţia celor ce reprezinta autoritatea medicala.Medicul de familie poate obtine unele date considerate ca necesare de catre medicul specialist de medicina sportiva in domeniul ingrijirilor primare de sanatate.

Art.25.
Rezultatele examinarilor medicale vor fi explicate clar celor ce practica efortul fizic în cadru organizat.Acestea trebuie sa fie informate asupra eventualelor schimbari in starea de sanatate si aptitudine de efort fizic survenite pe parcursul activitatii sportive.

Art.26.
Erorile profesionale ale medicului specialist de medicina sportiva sunt supuse analizei Colegiului Medicilor din Romania si anume Comisiei de Medicina Sportiva care elibereaza si avizul de autorizare sanitara precum şi Comisiei Naţionale de Soluţionare a Cazurilor Deosebite şi a litigiilor Profesionale în Medicina Sportivă.

Art.27.
Comisia de Medicina Sportiva din cadrul Colegiului Medicilor din Romania va fi alcatuita din alti membri decat cei din Comisia Nationala de Solutionare a Cazurilor Deosebite si a Litigiilor Profesionale.

* * *
publicat la
25 noiembrie 2007Realizator Web - Dr.Gabriel Panait Informatiile apartin S.Ro.M.S - persoana contact Dr.Mirela Vasilescu


Sectiunea Societatii Romane de Medicina Sportiva este gazduita si administrata GRATUIT pe www.medicinasportiva.ro  -  a se vedea Termeni si Conditiiwww.medicinasportiva.ro
Online din
23 martie 2006
Google
www  www.medicinasportiva.ro
www.medicinasportiva.ro

Website Statistics
Copyright© MedicinaSportiva.Ro & Parteneri. Toate drepturile rezervate.


Back ↑ top