www.pansportmedical.ro - PanSport Medical - Medicina Sportiva
EFSMA european federation of sports medicine associations
www.medicinasportiva.ro
Newsletter Medicina Sportiva
  english
Societatea Romana de Medicina Sportiva


Home       • Contact       • Manifestări interne       • Revista      • Manifestări externe      • Informatii utile     • Sport
 "Medicina Sportiva" Nr.5 - 2006
EDITORIAL
 

Medicina Sportiva - specialitate europeana

Maria Mirela Vasilescu
Vicepreşedinte al Societăţii Române de Medicină Sportivă

Toate lumea este de acord că în medicină este mai uşor sa previi decât să tratezi şi preocupările actuale, pe plan mondial, ale factorilor care decid politicile de sănatate în ţările civilizate amplifică sensul acestei sintagme. Statele occidentale, confruntate cu o creştere alarmantă a morbidităţii induse de stilul de viaţă necorespunzător, oferă suport consistent unor programe care să promoveze alimentaţia corectă, exerciţiul fizic, eliminarea consumului de droguri, alcoolul, fumatul etc.
Pornind de la multiplele aspecte ale stilului de viaţă şi de la implicaţiile pe care gradul sporit de civilizaţie le induce, nu putem să nu acceptăm relaţia negativă ce se creează între un statut socio-economic tot mai ridicat şi gradul de sedentarism al indivizilor.
Din această persepectivă, combaterea sedentarismului prin exerciţiu fizic reprezintă, de fapt, unul dintre cele mai importante mijloace pe care societatea le are la îndemână în lupta pe care o duce pentru conservarea stării de sănătate a indivizilor săi, pentru prevenirea şi tratarea bolilor acestora.
Din păcate, în România, cei care concep politicile de sănătate încă nu înţeleg importanţa promovării unui stil de viaţă activ, nu înţeleg sau nu doresc să înţeleagă evidenţele clare oferite de lumea ştiinţifică privitor la rolul pe care practicarea exrciţiului fizic regulat îl are în scăderea îmbolnăvirilor şi prelungirea duratei medii de viaţă.
Această ultimă constatare este întărită şi de modul în care este văzută şi tratată medicina sportivă în România. Dacă SUA şi tările cele mai civilizate din Europa, dar nu numai acestea, acordă o atenţie deosebită formării medicilor în specialitatea medicină sportivă, la noi Ministerul Sănătaţii, sub pretextul îngrijorării în ceea ce priveşte soarta medicilor din această specialitate care ar opta să-şi desfăşoare activitatea intr-o tară în care specializarea lor nu este recunoscută, desfiinţează curicula de învăţământ în această specialitate.
Decizia, criticată de cei care au o perspectivă mai largă legată de implicaţiile pe care efortul fizic, în general, si cel sportiv, în special, le au asupra sănătaţii organismului uman, vine în totală contradicţie cu preocupările specialiştilor din medicina sportivă europeană şi ale reprezentanţilor Uniunii Europene a Specialităţilor Medicale care depun eforturi pentru acceptarea acestei specialităţi medicale în toate ţările Uniunii Europene.
În acest context, cred că este necesară o rememorare a eforturilor derulate pe plan european, în Uniunea Europeană, pentru generalizarea specialităţii de medicină sportivă.

Procesul de recunoastere a specialităţii de medicină sportivă în UE a fost prezentat de catre prof. Norbert Bachl, preşedintele EFSMA, la Congresul EFSMA din Cipru, în 2005. Prezentăm, în continuare, câteva din etapele necesar să fie parcurse pentru recunoaşterea specialităţii de medicină sportivă în UE, aşa cum au fost expuse de prof. Bachl.
Cu ocazia întâlnirii reprezentanţilor Federaţiei Europene a Asociaţiilor de Medicină Sportivă (EFSMA) şi cei ai Uniunii Europene a Specialităţilor Medicale (UESM), din 26 iulie 2005, de la Bruxelles, la care au participat prof. Pigozzi, dr.Debruyne si secretarul general al UESM, dr. Bernard Maillet, in timpul discuţiilor a rezultat ca la momentul respectiv în Uniunea Europeana erau recunoscute 52 de specialităţi medicale. În 15 ţări din Europa medicina sportivă este recunoscută ca specialitate medicală şi în 19 ca subspecialitate. În UE specialitatea este recunoscută in 9 ţări, iar în 6 există ca subspecialitate. 
În prezent, pentru ca o specialitate să fie recunoscută în UE (la acel moment existau 25 de ţări) este necesar ca 2/5 din ţările membre UE să o recunoască, în cazul medicinii sportive cel puţin 10 ţări. Procedura este destul de complexă, cele doua cincimi fiind considerate o precondiţie.
Pentru facilitarea procedurilor s-a sugerat la intalnirea mai sus amintită să se creeze un comitet de cooperare multidisciplinară, MJC pe medicină sportivă (Multidisciplinary Joint Committee on Sport Medicine), ca o propunere a uneia dintre secţiunile deja existente ale UESM catre Comitetul de Conducere. În general, secţiunile pot fi create în UESM daca o specialitate este recunoscuta de cel puţin 1/3 din ţările membre ale UEMS, şi aceasta este menţionată pe lista Comisiei Europene.
Scopul principal al unui MJC este de a imbunătăţii relaţiile dintre diferitele secţiuni ale UESM în scopul armonizării programelor educaţionale. La nivelul secţiunilor, fiecare ţară are doi delegaţi desemnaţi de Societatea Medicală Naţională, reprezentând ţara în Consiliul de Conducere al UEMS. Consiliul de Conducere are toată puterea decizională şi este format din ţările membre cu drepturi depline ale UE şi ţările asociate; numai prima categorie de membri are drept de vot.
Prin propunerea de armonizare a programului de pregatire in specialitate, medicina sportivă işi poate întări poziţia în Europa. Acesta va fi scopul nou formatului MJC. Din acest punct de vedere, prof. Donner, preşedintele Secţiunii de Pneumologie, a adresat UEMS, la 18 august 2005, o scrisoare în care propune crearea MJC pe medicină sportivă, cu scopul de a fi inclusă ca punct pe agenda intâlnirii Consiliului de Conducere care urma sa aibă loc la Munchen, pe 20-22 octombrie 2005.
MJC va fi compus din doi delegţi din fiecare secţiune interesată să se implice în această problemă şi dintr - un numar egal de reprezentanţi ai EFSMA pentru a constitui o comisie care va participa la evaluarea cererilor de acreditare ce vor fi depuse. Această comisie va raspunde de promovarea medicinii sportive în interiorul UEMS. Mai mult, comitetul va dezvolta un program armonizat de pregătire a specialiştilor în medicină sportivă. Ca pas urmator, această curriculă de învăţământ armonizată va fi acceptată de autoritaţile naţionale ale ţărilor membre ale UEMS care au deja medicină sportivă ca specialitate medicală sau doresc sa o infiinţeze. Dacă proporţia de 2/5 din ţările membre ale UE este întrunită, procesul recunoaşterii specialităţii de către Comisia Europeană a UE va fi declanşat.

De menţionat, că de la momentul întâlnirii reprezentanţilor EFSMA şi UEMS, din iulie 2005, planul de acţiune propus a fost urmat întocmai. În prezent, există un Comitet Multidisciplinar pe Medicină Sportivă a carei comisie reprezentativă acţionează în sensul armonizării curiculei de învăţământ în medicina sportivă şi al recunoaşterii acestei specialitaţi in toate ţările UE. Urmatoarea întâlnire a MJC este programată pentru 30 septembrie 2006, la Bruxelles.
Prin integrarea Romaniei şi Bulgariei la 1 ianuarie 2007 în UE precondiţiile recunoaşterii specialităţii de medicina sportiva vor fi total indeplinite. Să sperăm că nu tocmai Romania va crea dificultăţi acestui proces care este în plină desfăşurare.top
Realizator Web - Dr.Gabriel Panait Informatiile apartin S.Ro.M.S - persoana contact Dr.Mirela Vasilescu


Sectiunea Societatii Romane de Medicina Sportiva este gazduita si administrata GRATUIT pe www.medicinasportiva.ro  -  a se vedea Termeni si Conditiiwww.medicinasportiva.ro
Online din
23 martie 2006
Google
www  www.medicinasportiva.ro
www.medicinasportiva.ro

Website Statistics
Copyright© MedicinaSportiva.Ro & Parteneri. Toate drepturile rezervate.


Back ↑ top